Prace mechaniczne to nasza pasja ...

About company

Dear Sir or Madam

MIP is a service provider in the mechanical works for the industry. We design, manufacture and assemble equipment, constructions, tanks, pipelines and other equipment in the food, pharmaceutical, refinery and paper industries. We operate in Europe.

Today, MIP creates a dedicated team of more than twenty specialists, consisting of engineers, logistics, welders and fitters. Our headquarters is located in Pasłęk. We have here an office with social facility and 1000 m2 production hall with cranes.

Our knowledge and many years of experience in the mechanical industry allow for professional realization of received orders.

I invite you to cooperation.

Piotr Żuk

 

flagaplgodlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Poprawa warunków BHP - minimalizacja czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy powstających podczas procesu spawalniczo-szlifierskiego oraz modernizacja oświetlenia na stanowiskach pracy poprzez zakup urządzenia do wentylacji i odpylania oraz opraw oświetleniowych wraz z materiałami instalacyjnymi i montażem.

DOFINANSOWANIE: 112.452,80 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 146.585,38 zł