Prace mechaniczne to nasza pasja ...

Offer

WE DESIGN

  • Steel construction - in accordance with the requirements of building regulations
  • Pressure vessels - in accordance with Directive 97/23 / EC and EN 13445
  • Process tanks according to customer requirements
  • Mechanical devices according to customer requirements

    Projects are done by qualified engineers using design software.
Offer

WE DO

  • Stainless steel structures
  • Stainless steel piping according to food standards
  • Pressure piping according to Directive 97/23 / EC
  • Pressure and process tanks

flagaplgodlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Poprawa warunków BHP - minimalizacja czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy powstających podczas procesu spawalniczo-szlifierskiego oraz modernizacja oświetlenia na stanowiskach pracy poprzez zakup urządzenia do wentylacji i odpylania oraz opraw oświetleniowych wraz z materiałami instalacyjnymi i montażem.

DOFINANSOWANIE: 112.452,80 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 146.585,38 zł