Prace mechaniczne to nasza pasja ...

Oferta

Projektujemy

  • konstrukcje stalowe - zgodnie z wymaganiami przepisów budowlanych
  • zbiorniki ciśnieniowe - zgodnie z dyrektywą 97/23/WE oraz normą EN 13445
  • zbiorniki procesowe wg wymagań klienta
  • urządzenia mechaniczne wg wymagań klienta

Projekty wykonywane są przez osoby uprawnione przy użyciu programów komputerowych wspomagających projektowanie.

Oferta

Wykonujemy

  • nierdzewne konstrukcje stalowe
  • rurociągi technologiczne z stali nierdzewnej wg standardów spożywczych
  • rurociągi ciśnieniowe wg dyrektywy 97/23/WE
  • zbiorniki