Prace mechaniczne to nasza pasja ...

Oferta

Projektujemy

  • konstrukcje stalowe - zgodnie z wymaganiami przepisów budowlanych
  • zbiorniki ciśnieniowe - zgodnie z dyrektywą 97/23/WE oraz normą EN 13445
  • zbiorniki procesowe wg wymagań klienta
  • urządzenia mechaniczne wg wymagań klienta

Projekty wykonywane są przez osoby uprawnione przy użyciu programów komputerowych wspomagających projektowanie.

Oferta

Wykonujemy

  • nierdzewne konstrukcje stalowe
  • rurociągi technologiczne z stali nierdzewnej wg standardów spożywczych
  • rurociągi ciśnieniowe wg dyrektywy 97/23/WE
  • zbiorniki

flagaplgodlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Poprawa warunków BHP - minimalizacja czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy powstających podczas procesu spawalniczo-szlifierskiego oraz modernizacja oświetlenia na stanowiskach pracy poprzez zakup urządzenia do wentylacji i odpylania oraz opraw oświetleniowych wraz z materiałami instalacyjnymi i montażem.

DOFINANSOWANIE: 112.452,80 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 146.585,38 zł